Projekt pn. „Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa”
Akronim: SEPOR
Umowa nr TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018 o wykonanie i finasowanie projektu realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG została podpisana w dniu 30 maja 2018 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Politechniką Gdańską będącą liderem konsorcjum.
Konsorcjum w składzie:
Politechnika Gdańska – lider projektu https://pg.edu.pl/

Politechnika Białostocka – członek konsorcjum https://pb.edu.pl/
Firma Budowlano–Drogowa MTM S.A. z Gdyni – członek konsorcjum http://mtm-sa.com.pl/
Całkowity koszt realizacji projektu 6.163.670 zł, w tym wartość dofinansowania 6.002.303 zł.
Okres realizacji projektu 36 miesięcy, 01.05.2018 – 30.04.2021.
Celem projektu SEPOR jest opracowanie innowacyjnej poroelastycznej nawierzchni drogowej charakteryzującej się bardzo niską hałaśliwością, wodoprzepuszczalnością, tłumieniem pożarów rozlewisk paliw płynnych i dobrymi własnościami w zakresie oporu toczenia oraz właściwości przeciwpoślizgowych.